Coaching

Coaching av ledare, ledningsgrupper, team och medarbetare

Coaching är ett fantastiskt verktyg för personlig utveckling, teamutveckling och verksamhetsutveckling. Genom coaching sätter vi upp tydliga mål & visioner, utformar motiverande handlingsplaner, skapar engagemang och drivkraft.

Genom coaching uppnår vi önskade resultat och förverkligar visioner.

Coaching utmanar människor till att se sig själva, till personlig utveckling och till att använda sin fulla potential.

Om någon saknar motivation till sitt arbete eller inte längre har en naturlig plats i organisationen, kan jag även erbjuda coaching vidare i arbetslivet (outplacement/karriärcoaching).

Är det någon som är på väg mot utbrändhet och behöver stöd i att kunna hantera livet?

Jag coachar både individer och grupper. Det kan vara alltifrån en timmes coaching till en heldag med en person, ett team, ledningsgruppen eller hela företaget. Det kan vara löpande under en kortare eller längre period.

Hör av dig för mer information och ett upplägg som passar just dig och din organisation!
Tel.0733 97 89 33 helena@yourvisioncoachacademy.se