Kurs Coachande ledarskap

När du går en kurs i coachande ledarskap lär du dig att

  • Bli en bättre lyssnare som inte bara hör orden utan även det som sägs mellan raderna
  • Våga ställa de utmanande och utvecklande frågorna som väcker medvetenhet och insikter
  • Bli mer rak i din kommunikation, påtala vad du upplever, tänker och känner
  • Skapa större delaktighet och ansvarstagande hos dina medarbetare
  • Bidra till tydliga målformuleringar, handlingsplaner och resultatorientering
  • Skapa större motivation och engagemang hos dina medarbetare

På en kurs i coachande ledarskap lär jag ut coachingtekniker och det coachande förhållningssättet – med fokus på att leda andra.

Det coachande ledarskapet innebär att se och lyssna på sina medarbetare samt ge ansvar och på så vis skapa förtroende, engagemang och delaktighet. Ett coachande ledarskap är ett medvetet ledarskap som uppmuntrar medarbetarna till att leda sig själva.

Efter kursen känner du större trygghet i mötet med dina medarbetare, men även andra. Du kan med det coachande ledarskapet hantera situationer och möta människor med större enkelhet.

Varmt välkommen att höra av dig för ett vidare samtal och för offert.

Helena Omfors, 0733 97 89 33, helena@yourvisioncoachacademy.se