Coachande föräldraskap

Coachande föräldraskap – kurser och föreläsningar

Studsmattan

Kurser och föreläsningar i det coachande föräldraskapet riktar sig till skolor, förskolor, organisationer, familjehem, kommuner, föräldragrupper eller andra som vill lära sig det coachande föräldraskapet. Jag berättar om vad det coachande föräldraskapet är, hur man gör och varför. Syftet med det coachande föräldraskapet är att skapa harmoni i livet tillsammans med barnen genom att se dem, vara närvarande, lyssna på dem, samtala med dem och att ge dem ansvar i lagom mängd samt bekräfta dem. Det handlar om att stärka deras egenvärde, självkänsla och självförtroende men också att hjälpa dem att hitta sin egen unika väg i livet.

Jag har sen många år hållit i både föreläsningar och kurser på skolor, förskolor, församlingshem, kommuner och för familjehemsföräldrar. Som underlag har jag min bok ”Familjelycka med coachande föräldraskap” samt den ICF ackrediterade coachutbildningen.

Hör gärna av er för mer information och offert.

Helena Omfors, 0733 97 89 33, helena@yourvisioncoachacademy.se